Mentor forløb

Spirituel mentoring er for dig der har spiritualitet som en integreret del i dit liv og har brug for en mentor til at videreudvikle din praksis via en samtalepartner, der bevæger sig på flere bevidsthedsniveauer.  Du savner måske lyst, liv og energi. Eller du oplever blokeringer i din udvikling, dit arbejds- eller privat liv og ønsker hjælp til at arbejdere i dybden.

Et spirituelt mentorforløb kan være af kortere eller længere varighed, med fokus på bestemte temaer eller udvikling af egne potentialer generelt. Du vil opleve, at jeg både anvender min udvidede intuition og energiarbejde i vores sessioner, samt traditionel coaching og erfaring som konsulent gennem de sidste 20 år.

Jeg har i snart 30 år arbejdet bevidst med at udvikle min spirituelle indsigt og kontakt. Igennem årenes løb jeg har deltaget på utallige retreats, kurser, uddannelser, spirituelle fællesskaber og daglig meditativ praksis.

Jeg er stor tilhænger af praktisk spiritualitet. Det betyder for mig, at anvende min intuition samt lytte til de beskeder og kropslige fornemmelser jeg modtager i interaktion med andre mennesker i dagligdagen. Altså trække spiritualiteten ind i vores almindelige hverdag, så den ikke kun er tilstede når du er på kurser, på retreats eller sidder på meditationspuden.

Hos mig får du støtte på din indre og ydre rejse. Jeg kan give dig sparring, skubbe kærligt og udfordre dig når der er tilstande der trænger til genspejling. Vi arbejder både med at kontakte de dybere essentielle bevidsthedslag, samtidig med at vi arbejder med uhensigtsmæssige mønstre eller adfærd der blokerer eller holder dig tilbage.

Gennem tiden har jeg selv haft stor glæde af at trække på viden fra andre mentorer. Dog har jeg tit savnet et spirituelt fællesskab uden at skulle melde mig ind i et længere uddannelsesforløb.

Vælger du et mentorforløb hos mig behøver du ikke binde du dig til et fast antal gange, dog har du en intention om at udvikle din spirituelle praksis over tid.

Kontakt mig for en indledende samtale inden opstart.

  • Pris pr. samtale 1600 kr.
  • Pris for 5 samtaler 7.750 kr.
  • Pris for 10 samtaler 15.000 kr.