Konflikthåndtering

Det kræver mod, villighed og ofte et kærligt skub at flytte fokus i en konflikt. Konflikter kan være synlige eller leve inden i os selv på forskellig vis.

Jeg kan hjælpe med at skabe fælles forståelse, skabe mulighed for at være uenig og italesætte det der er svært på en ordentlig måde.

Der kan være mange årsager til at samvær med kollegaer, venner eller familie opleves konfliktfyldt. Min erfaring er at konflikter ofte bunder i manglende eller fejlfortolket kommunikation. Det handler om de grænser vi ikke selv får sat eller oplever at andre får sat lige lovlig tydeligt. Når vi først har haft et eller flere sammenstød med en kollega, chefen eller kæresten, kan det være rigtig svært at ændre relationen og et fastlåst mønster uden hjælp.

Størstedelen af alle mennesker ønsker ikke konfliktfyldte relationer. Konflikter rummer oftest en fortælling om ønsker, behov eller gamle skuffelser der ikke er blevet indfriet eller fortalt. På arbejdspladser kan personlige værdier, uklare retningslinjer og manglende rammesætning ofte danne grobund for konflikter . Det er langt fra altid vi vil det samme eller har mulighed for selv at vælge, men en fælles forståelse for hvorfor vi bliver frustreret kan hjælpe mange og skabe nye muligheder for samarbejde, hvor vi kan være uenige og konflikte på en konstruktiv måde.

Jeg har mange års erfaring som reel konfliktmægler på arbejdspladsen eller privat. Desuden har jeg gennem årene afholdt utallige kurser i konflikthåndtering for både ledere, teams og forskellige faggrupper.

Kontakt mig, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig eller jer.