Efter stress – hvá så?

I en travl hverdag er det vigtigt, at du som leder er i stand til at spotte dine medarbejderes ”stressniveau”.

Stress kan kort defineres som en tilstand, hvor den enkelte oplever en ubalance mellem pålagte eller påtagede krav og evner til at udfylde sit daglige arbejde. At have meget travlt en gang i mellem eller opleve en kortvarig stresstilstand, når en vigtig deadline eller en særlig begivenhed skal overstås på arbejdet eller derhjemme, er ikke farligt for sundheden. Men hvis denne tilstand fortsætter over længere tid kan det få alvorlige konsekvenser for helbredet og kan betyde et øget sygefravær på arbejdspladsen.

Der er individuelle forskelle på hvorfor vi bliver stressede – men kroppen reagere end uanset hvem vi er. Denne dag vil give dig mere klarhed og værktøjer til at forstå og håndtere stress i hverdagen.

At udbrede viden om stress samt stresshåndtering. Kende forskel på forskellige stresstilstande, samt identificere risici på arbejdspladsen for at undgå unødige sygemeldinger.

Viden og indsigt i stress og værktøjer til at balancerer indre og ydre forventninger hos dig selv og andre.

Efter dette kursus vil lederen blive i stand til at agere hensigtsmæssigt overfor medarbejdere der er stressede, samt vide hvordan de hjælper på vej

Når kurset er omme, vil du have god viden om:

  • Forebyggelse af stress
  • Hvad gør vi som ledere ved mistanke om stress
  • Symptomer på stress
  • Når stress er et faktum
  • Håndtering af stress
  • Kroppen og stress.